• NP POP II
     • Hejného matematika u zebričiek

     • 11.5.2022

      Ďalšie pani učiteľky boli vďaka podpore projektu z Nadácie Pontis na školení o Hejného matematike a s radosťou a entuziazmom odovzdávajú tieto cenné skúsenosti deťom. Pestré aktivity robia pani učiteľky a využívajú nové edukačné pomôcky. Ďakujeme Nadácii Pontis za podporu.

     • Návšteva knižnice

     • 11.5. 2022

      Dnes bol jeden zo špeciálnych dní. Naši predškoláci navštívili knižnicu Juraja Fándlyho. Dozvedeli sa veľa užitočných informácií. Prečítali si rôznordé knižky a tiež sa zahrali v novej herni. Na záver sme stihli aj sladké občerstvenie ZMRZLINU.

     • V KRAJINE KVETINKOVO sme oslávili DEŇ MATIEK.

     • 9.5.2022 na Vansovej

      V krajine Kvetinkovo sa stal zázrak. Kvetinky začali spievať... Zaľúbili sa do záhradníka, ktorý sa o ne stará ako maminky o svoje deti. Kvetinky chceli urobiť radosť svojim mamičkám a to sa im dnes podarilo.

     • Zápis do CMŠ

     • 2.5.2022

      V kolonke zápis nájdete podrobné informácie k zápisu na nasledujúci školský rok. Nájdete tam aj dokument k lekárskemu potvrdeniu. Už teraz sa tešíme na nové detičky.

     • Ď A K U J E M E BRIGÁDNIKOM!

     • ,, Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky,

      ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali."            Ef 2,10

      Veľmi pekne ďakujeme za všetky ochotné ruky malých i veľkých pomocníkov.

      Zas je naša škôlka o kúsok krajšia. Od založenia tejto MŠ dáva OZ Dospelí pre deti každoročne odslúžiť sv.omšu za všetkých dobrodincov. Ďakujeme všetkým za čas a ochotu pomáhať.

       

      Hádajte, z ktorej triedy prišlo najviac pomocníkov?

     • Deň ZEME a sadenie kvietkov

     • 22.4.2022

      Piatok v škôlke môže vyzerať aj takto. Sadenie kvietkov na SVETOVÝ DEŇ ZEME. Deti si sadenie užili. Môžete sa tešiť na krásny jarný dvor. 

     • Veľkonočné aktivitky v triede opičiek

     • 15.4.2022

      Veľkonočné aktivitky boli pestré. Deti  si vyrobili vlastnú knihu - Krížová cesta, ktorú sme sa potom pomodlili na Kalvárii.Ďalej sme zalistovali v obrázkovej Biblii a pozreli sme si časť Zeleného štvrtku - Poslednej večere. Deti túto scénu zahrali. Ich úlohou bolo stvárniť, čo si zapamätali. Vyrobili si stôl, prestreli  na stôl večeru a Ježiš (Jakubko) spolu so svojimi učeníkmi zasadol za stôl...

       

      Pozreli si podľa obrázkovej Biblie ďalšiu časť Veľkonočného trojdnia a to Veľký piatok a Bielu sobotu....

      Spoločne prišli na to, že počas krížovej cesty a na Kalvárii Ježišovi zničili celé oblečenie.

      Tak vyrábali pomocou Hejného metódy "farebnú vzorkovú látku pre Ježiša na novú tuniku". Ej, to bolo  veľa nových rôznych vzoriek a nápadov.

      Nakoniec  sa pokúsili vyrobiť pomocou Hejného metódy postavy a  aj to im  veľmi pekne išlo.

       

     • Krížová cesta u FMA

     • 12.4.2022

      Vo veľkom týždni sa naše deti pripravujú na Veľkú Noc. Vyrábajú veľkonočné pozdravy a inú výzdobu. V utorok sme mali výnimočný deň. Sestry saleziánky FMA nám otvorili svoje dvere a my sme na ich dvore mohli sláviť krížovú cestu. Deti spievali a stvárňovali postavy krížovej cesty: Pána Ježiša, Pannu Máriu, Šimona z Cyrény, Veroniku. Na záver sme sa hrali na dvore sestier saleziánok.

     • Pôstne aktivity a svätá omša

     • 7.4.2022

      Po veľmi dlhej dobe sme sa dočkali spoločnej svätej omše. V novom kostolíku bratov saleziánov nám Don Juraj Kovaľ SDB odslúžil pôstnu svätú omšu. Deti sa do slávenia sv. omše aktívne zapájali svojím spevom, nesením obetných darov a aj miništrovaním. 

     • Termín zápisu čoskoro

     • 5.4.2022

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za záujem zapísať vaše dieťa do našej materskej školy. Termín zápisu sa dozviete čoskoro. V priebehu tohto mesiaca termín zverejníme po dohode so zriaďovateľom. Vopred Vám ďakujeme za trpezlivosť. Kolektív CMŠ

     • Jarné kvety

     • 1.4.2022

      Posledný marcový týždeň sme sa s deťmi rozprávali o zmene ročného obdobia. Deti sú veľmi všímavé a hneď odpozorované zmeny hlásili. Vyrábali sme si tulipány pomocou otláčacej techniky, kde sme využili recyklovaný papier z toaletných roliek. Tiež deti modelovali rovnú a krivú čiaru - stonku kvetiny. Vedia z akých častí sa rastlina skladá. V triede nám vznikli aj dve pokusné pozorovacie mini políčka, kam deti zasadili vopred namočenú fazuľku. V jednom plastovom kelímku sú semienka na vate a druhé sú v zemi. Budeme, pozorovať ktoré skôr vyklíčia. Deti tiež vedia čo rastlinka potrebuje k životu.

     • Zebričky v triede

     • 17.3.2022

      Počas vesmírneho týždňa boli deti rozdelené do skupín a ich úlohou bolo spolupracovať pri vytváraní rakety z rôznych dostupných stavebníc. Najprv to bolo pre niektorých ťažké, naštartovať sa, vytvoriť si predstavu toho, čo idú robiť a pracovať v skupine na jednom diele, nielen sám za seba. Všetci to napokon zvládali. Pochopili princíp spolupráce a vzájomnej podpory. Na záver sa vzájomne ohodnotili a ocenili kvality jednotlivých stavieb. 

     • S knihou do načisto papierovej krajiny ŽABKY

     • 15.3.2022

      Krista Bendová a jej Osmijanko je jednou z ikonických kníh pre deti predškolského i školského veku. Vybrali sme si príbeh o Načisto papierovej krajine. Osmijanko a Dunčo tam spoznali papierového psíka Papundekla, ktorý im vysvetlil ako to u nich chodí. Skúmali sme rôzne druhy papiera, jeho hrúbku a veľkosť. Podľa hmatu a zraku zisťovali ďalšie vlastnosti. V utorok sme si vyrábali z papierových krabíc PAPUNDEKLA. Každý si svojho psíka pomenoval a pred triedou nám vznikla krásna výstavka. Deti boli veľmi šikovné a kreatívne. 

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje